مهر 24 1398 15:37
فهرست
پیوندهابازدید رئیس شورای اسلامی شهر ستان برخواراز اداره ثبت احوال شهرستان
اخبار

خانم داوری رئیس شورای اسلامی شهر ستان برخوار در بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان با مشاهده وضعیت نامناسب ساختمان اداره ثبت احوال بیان داشتند در آینده در سایت اداری شهرستان باید مکانی به اداره ثبت احوال اختصاص یابد و شورای شهر نیز پیگیر این موضوع می باشد.

نظرات
پیغامی ارسال نشده است.
ارسال نظر
برای ارسال پیغام لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
امتیازات
امتیاز دادن فقط برای اعضاست.

برای امتیاز دادن یا ثبت نام کنید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

امتیازی داده نشده است.

امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی