مهر 24 1398 16:04
فهرست
پیوندها







برگزاری نشست دفاتر پیشخوان در اداره ثبت احوال
اخبار

برگزاری نشست هم اندیشی و بررسی مشکلات دفاتر پیش خوان شهرستان برخوار

در روز پنج شنبه مورخ 7/10/1396 در اداره ثبت احوال با حضور مدیران دفاتر پیشخوان و اداره پست نشستی جهت بررسی موانع و مشکلات دفاتر پیشخوان در ارتباط با کارت ملی هوشمند برگزار گردید و ضمن اظهار نظر پیرامون مشکلات ثبت نام مردم  راهکارهایی از طرف ریاست اداره ثبت احوال و کارشناسان مربوطه ارائه گردید.

نظرات
پیغامی ارسال نشده است.
ارسال نظر
برای ارسال پیغام لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
امتیازات
امتیاز دادن فقط برای اعضاست.

برای امتیاز دادن یا ثبت نام کنید و یا وارد حساب کاربری خود شوید.

امتیازی داده نشده است.

امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی